Strona startowa << 1 >> web
Rekord
Autor (up) Bodus-Olkowska, I; Włodarczyk-Sielicka, M
Tytuł Analiza porównawcza i interpretacyjna uogólnionej wizualizacji widoku podwodnego uzyskanego za pomocą echosondy jedno- i wielowiązkowej Rodzaj Journal Article
Rok 2013 Publikacja Roczniki Geomatyki Skrócony tytuł czasopisma RG
Tom 11 Zeszyt 3 Strony 27-33
Instytucja Rozprawa naukowa
Adres
Słowa kluczowe hydrografia; geoinformatyka; wizualizacja; echosonda; numeryczny model dna
Streszczenie
Wydawca PTIP Miejsce publikacji Warszawa Redaktor
Język polski Język streszczenia angielski Tytuł oryginału
Redaktor serii Tytuł serii Skrócony tytuł serii
Tom w serii Zeszyt w serii Wydanie/nakład
ISSN 1731-5522 ISBN Nośnik/medium
Obszar Wyprawa naukowa Konferencja
Przypisy Zatwierdzony no
Sygnatura PTIP @ ewamusial @ Numer rekordu 772
Permanent link to this record