Strona startowa << 1 >> web
Rekord
Autor Bac-Bronowicz, J; Berus, T; Karyś, A; Kowalski, P; Olszewski, R
Tytuł Koncepcja i realizacja intemetowego serwisu geoinformacyjnego udostępniającego dane referencyjne i tematyczne Rodzaj Journal Article
Rok 2008 Publikacja Roczniki Geomatyki Skrócony tytuł czasopisma RG
Tom 6 Zeszyt 5 Strony 15-22
Instytucja Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Warszawska Rozprawa naukowa
Adres bac-bronowicz@kgf.ar.wroc.pl tom@emitom.com sigmartpl@gmail.com p.kowalski@gik.pw.edu.pl r.olszewski@gik.pw.edu.pl
Słowa kluczowe serwis geoinformacyjny; usługa danych przestrzennych; wolne oprogramowanie
Streszczenie
Wydawca PTIP Miejsce publikacji Warszawa Redaktor
Język polski Język streszczenia angielski Tytuł oryginału
Redaktor serii Tytuł serii Skrócony tytuł serii (up)
Tom w serii Zeszyt w serii Wydanie/nakład
ISSN 1731 5522 ISBN Nośnik/medium
Obszar Wyprawa naukowa Konferencja
Przypisy Zatwierdzony no
Sygnatura PTIP @ ewamusial @ Numer rekordu 429
Permanent link to this record