Strona startowa << 1 >> web
Rekord
Autor
Tytuł Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwi¹zywania konfliktówœrodowiskowych Rodzaj Journal Article
Rok Publikacja Skrócony tytuł czasopisma
Tom Zeszyt Strony
Instytucja Rozprawa naukowa
Adres
Słowa kluczowe
Streszczenie (up)
Wydawca Miejsce publikacji Redaktor
Język Język streszczenia Tytuł oryginału
Redaktor serii Tytuł serii Skrócony tytuł serii
Tom w serii Zeszyt w serii Wydanie/nakład
ISSN ISBN Nośnik/medium
Obszar Wyprawa naukowa Konferencja
Przypisy Zatwierdzony no
Sygnatura PTIP @ ewamusial @ Numer rekordu 641
Permanent link to this record