Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor (down) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Stateczny, A Rzeczny system informacyjny dla dolnej Odry 2007 Roczniki Geomatyki 5 49-54
Stateczny, A Elektroniczne mapy nawigacyjne w rzecznych systemach informacyjnych 2006 Roczniki Geomatyki 4 203-209
Stateczny, A Nowoczesne metody nawigacji w żegludze śródlądowej z wykorzystaniem Inland ECDIS 2004 Roczniki Geomatyki 2 64-71
Stateczny, A Dylematy produkcji elektronicznych map nawigacyjnych dla potrzeb żeglugi śródlądowej 2008 Roczniki Geomatyki 6 85-89
Stateczny, A Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji 2009 Roczniki Geomatyki 7 125-134