Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor (down) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Stankiewicz, K; Wiśniewska, E; Hościło, A Zastosowanie technologii geomatycznych do zarządzania danymi przy rozpoznawaniu upraw na satelitarnych zdjęciach mikrofalowych 2005 Roczniki Geomatyki 3 145-152
Stankiewicz, B; Będkowski, K Dalmierz laserowy w zastosowaniu do pomiaru drzew – ocena dokładności 2012 Roczniki Geomatyki 10 61-66
Stanek, S; Pańkowska, M; Soltysik, A; Żytniewski, M AGENT SYSTEM APPLICATION FOR GEOINFORMATION MANAGEMENT AT MUNICIPAL OFFICE 2008 Annals of Geomatics 6 81-86
Stachowicz, S Web based GIS technology for local government – experiences from the United Kingdom 2004 Annals of Geomatics 2 117-123
Sosnowska, K Edukacja geoinformacyjna – aspekty organizacyjne i technologiczne 2004 Roczniki Geomatyki 2 89-104