Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor (down) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Rudowicz-Nawrocka, J Ocena wykorzystania wzorców projektowych w tworzeniu systemów informacji przestrzennej 2004 Roczniki Geomatyki 2 156-159
Rudowicz-Nawrocka, J Zastosowanie języka UML w tworzeniu SIP dla oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia 2004 Roczniki Geomatyki 2 227-233
Rudowicz-Nawrocka, J Metoda oceny podatności na zanieczyszczenia wód podziemnych pod gruntami ornymi 2011 Roczniki Geomatyki 9 121-130
Różycki, S Trójwymiarowe modele miast w sieci Internet 2006 Roczniki Geomatyki 4 187-190
Rossa, M; Litwin, L Edytory metadanych – porównanie wybranych aplikacji „Open Source" 2008 Roczniki Geomatyki 6 99-106