Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor (down) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Pirowski, T; Drzewiecki, W Mapa gęstości zaludnienia Krakowa – propozycja metodyki opracowania oraz przykładowe zastosowania 2012 Roczniki Geomatyki 10 95-106
Piórkowski, H; Oświecimska-Piasko, Z; Dembek, W; Ostrowski, J System informacji przestrzennej o mokradłach w Polsce i możliwości jego wykorzystania 2007 Roczniki Geomatyki 5 69-79
Piliczewski, B VISUALISATION OF MARINE DATA PRODUCTS USING GMT 2008 Annals of Geomatics 6 75-81
Pietruszka, J Wielonarodowe programy produkcji danych geoprzestrzennych do celów obronnych 2006 Roczniki Geomatyki 4 73-77
Piekarski, P; Dzieszko, P Wpływ wieku drzewostanów na ich charakterystyki spektralne i wartości wybranych wskaźników wegetacyjnych 2013 Roczniki Geomatyki 11 67-79