Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor (down) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Olenderek, H; Kamińska G Dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne Wydziału Leśnego SGGW w zakresie leśnej geomatyki 2004 Roczniki Geomatyki 2 43-49
Olenderek, H Misja geomatyki w rozwoju leśnictwa 2006 Roczniki Geomatyki 4 9-14
Olenderek, H Nowa jakość systemów informacji przestrzennej w Lasach Państwowych w kontekście problemów edukacyjnych 2004 Roczniki Geomatyki 2 31-36
Olenderek, H Geomatyka w leśnictwie – próba oceny stanu i perspektyw 2008 Roczniki Geomatyki 6 9-15
Olenderek, H Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych 2010 Roczniki Geomatyki 8 87-93