Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor (down) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Pachelski, W; Parzyński,Z; Zwirowicz, A Problematyka integracji modeli krajowych danych georeferencyjnych z normami ISO serii 19100 2008 Roczniki Geomatyki 6 55-72
Pachelski, W; Parzyński, Z Aspekty metodyczne wykorzystania norm serii ISO 19100 do budowy georeferencyjnych składników krajowej infrastruktury danych przestrzennych 2007 Roczniki Geomatyki 5 113-121
Pachelski, W; Michalak, J; Bielecka, E Modelowanie danych przestrzennych (cz.1: wprowadzenie, autorzy, streszczenie, abstract, spis treści) 2010 Roczniki Geomatyki 8 1-11
Pachelski, W Problemy normalizacji w dziedzinie informacji przestrzennej 2005 Roczniki Geomatyki 3 37-46
Pachelski, W Aktualny stan europejskich i krajowych prac normalizacyjnych w dziedzinie informacji geograficznej 2004 Roczniki Geomatyki 2 96-105