Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor (down) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Ostaficzuk, S Geoinformacyjne pakiety uzupełniające (koncepcja wirtualnego konsorcjum) 2007 Roczniki Geomatyki 5 59-67
Osikowska, W; Przetacznik, J Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu Krakowa 2007 Roczniki Geomatyki 5 79-88
Orlińska, J Beneficial impact of INSPIRE Directive on national legislation: the case of Poland 2010 Annals of Geomatics 8 11-22
Oluwafemi Akynola, O GIS-based assessment of the potential risk of landfill sites on their surrounding environment using Aba-Eku landfill site-Ibadan as a case study 2009 Annals of Geomatics 7 113-119
Olszewski, R; Mogiłło-Suchowera, S; Brylski, M; Kmiecik, A Koncepcja geoportalu tematycznego NATURE-SDIplus w kontekście implementacji zapisów dyrektywy INSPIRE 2010 Roczniki Geomatyki 6 99-110