Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor (down) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Ney, B Geoinformacja w społeczeństwie informacyjnym 2005 Roczniki Geomatyki 3 11-18
Nasiłowska, S Land-use change analysis in the basin of the Upper Narew river using Landsat data and archival topographic maps 2009 Annals of Geomatics 7 91-98
Napierała, H Wady i zalety programu do odbioru leśnych map numerycznych 2004 Roczniki Geomatyki 2 111-114
Namysłowska-Wilczyńska, B; Wilczyński, A Zastosowanie metod geostatystycznych do analizy przestrzennej zmienności obciążeń elektrycznych dla obszaru Polski 2005 Roczniki Geomatyki 3 125-134
Namysłowska-Wilczyńska, B; Rusak, K Zastosowanie geostatystyki i GIS do analizy wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na koncentrację metali ciężkich w glebach rejonu olkuskiego 2005 Roczniki Geomatyki 3 115-124