Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor (down) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Łubczonek, J Analiza porównawcza metod modelowania powierzchni w aspekcie opracowania numerycznego modelu dna morskiego 2006 Roczniki Geomatyki 4 151-163
Łubczonek, J Morska mapa elektroniczna z trójwymiarowym zobrazowaniem informacji nawigacyjnej 2005 Roczniki Geomatyki 3 107-114
Łubczonek, J Ocena funkcjonalności oprogramowania ArcGIS i ERDAS IMAGINE w aspekcie przestrzennego planowania sensorów obserwacyjnych 2011 Roczniki Geomatyki 9 45-52
Łęcka, A; Furmańczyk, K Wizualizacja trójwymiarowa w badaniach strefy brzegowej na przykładzie obliczeń objętości materiału erodowanego i akumulowanego na brzegu morskim 2005 Roczniki Geomatyki 3 127-136
Łabuz, A Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie małopolskim 2006 Roczniki Geomatyki 4 39-48