Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Chybicka, I Próba automatyzacji procesu generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych 2005 Roczniki Geomatyki 3 27-34
Cichociński, P Problematyka geokodowania zdarzeń drogowych 2014 Roczniki Geomatyki 12 205-216
Cichociński, P Propozycja geoportalu dla przestrzenno-czasowych danych statystycznych 2013 Roczniki Geomatyki 11 35-44
Cichociński, P Ocena przydatności OpenStreetMap jako źródła danych dla analiz sieciowych 2012 Roczniki Geomatyki 10 15-24
Cichociński, P Próba zastosowania metod geostatystycznych do taksacji nieruchomości 2009 Roczniki Geomatyki 7 17-24