Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Eckes, K Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwiązywania konfliktów środowiskowych 2011 Roczniki Geomatyki 9 51-58
Eckes, K Analizy przestrzenne w czasie rzeczywistym dla wspomagania akcji ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią 2010 Roczniki Geomatyki 8 63-68
Eckes, K Modernizacja kształcenia na kierunku geodezji i kartografii w uczelniach technicznych 2009 Roczniki Geomatyki 7 45-56
Eckes, K Rozszerzenie funkcji systemu informacji o terenie o dokumentowanie wewnętrznej przestrzeni obiektów 2008 Roczniki Geomatyki 6 35-43
Eckes, K Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym 2008 Roczniki Geomatyki 6 31-38