Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Garbarczyk-Walus, S Własności metryczne wybranych odwzorowań anamorficznych 2007 Roczniki Geomatyki 5 57-67
Garbarczyk-Walus,S Wykorzystanie odwzorowań anamorficznych w prezentacjach kartograficznych opartych na danych wektorowych VMap L2 2008 Roczniki Geomatyki 6 45-51
Gawroński, W; Tyrańska-Wizner, K Wykorzystanie geoinformacji przez Państwową Straż Pożarną 2014 Roczniki Geomatyki 12 217-224
Gazdzicki, J Trendy rozwojowe w dziedzinie informacji geoprzestrzennej 2012 Roczniki Geomatyki 10 7-16
Gaździcki, J Social responsibility of autonomous higher education institutions in Poland: the case of education in geodesy and cartography 2014 Roczniki Geomatyki 12 143-152