Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Gaździcki, J Społeczna odpowiedzialność autonomicznych uczelni na przykładzie kształcenia geodetów i kartografów w Polsce 2014 Roczniki Geomatyki 12 153-162
Gaździcki, J Użyteczność społeczna produktów geoinformacyjnych 2013 Roczniki Geomatyki 11 7-10
Gaździcki, J THE SOCIAL USABILITY OF GEOINFORMATION PRODUCTS 2013 Roczniki Geomatyki 11 11-14
Gaździcki, J Infrastruktura informacji przestrzennej w świetle doświadczeń wdrożeniowych w Polsce 2013 Roczniki Geomatyki 11 7-13
Gaździcki, J Globalne aspekty zarządzania informacją geoprzestrzenną 2012 Roczniki Geomatyki 10 7-16