Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Gaździcki, J Opinie na temat koncepcji utworzenia kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji 2009 Roczniki Geomatyki 7 135-158
Gaździcki, J Druga faza programu prac INSPIRE: stan w Europie i wyzwania dla Polski 2009 Roczniki Geomatyki 7 61-72
Gaździcki, J Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce: stan aktualny, problemy i wyzwania 2008 Roczniki Geomatyki 6 21-30
Gaździcki, J Standardy otwarte w geomatyce 2007 Roczniki Geomatyki 5 7-9
Gaździcki, J Aktualne problemy polityki geoinformacyjnej państwa w kontekście INSPIRE 2007 Roczniki Geomatyki 5 33-61