Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Bielawski, B Możliwości i ograniczenia rozwoju koncepcji bazy danych topograficznych w kierunku bazy wielorozdzielczej z uwzględnieniem przepisów implementacyjnych INSPIRE 2011 Roczniki Geomatyki 9 37-50
Bielecka, E Specyfikacje danych dla tematu INSPIRE Land Cover 2011 Roczniki Geomatyki 9 31-39
Bielecka, E Modelowanie danych przestrzennych (rozdz. 3: Zasady oceny jakości danych przestrzennych oraz ich zastosowanie do oceny jakości danych gromadzonych w TBD) 2010 Roczniki Geomatyki 8 1; 53-69; 5-11
Bielecka, E Określenie zasobu podstawowego infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce 2010 Roczniki Geomatyki 8 31-40
Bielecka, E DIVERSITY OF SPATIAL ORGANISATION IN EUROPE BASED ON LAND COVER AND LAND USE 2008 Annals of Geomatics 6 27-34