Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Figurski, T; Owsianik, K; Pajkert, R Wojewódzka Baza Ochrony Gruntów Rolnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej województwa dolnośląskiego 2011 Roczniki Geomatyki 9 53-59
Flåthen, K Norway Digital – the most comprehensive administrative co-operation in Europe 2007 Roczniki Geomatyki 5 41-45
Flåthen, K Norwegia Cyfrowa – najbardziej wszechstronne współdziałanie jednostek administracji publicznej w Europie 2007 Roczniki Geomatyki 5 47-52
Fogel, P Bazy danych GIS w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym 2007 Roczniki Geomatyki 5 39-45
Furmańczyk, K; Benedyczak, R; Dudzińska-Nowak, J; Łęcka, A; Szakowski, I; Terefenko, P Zastosowanie geoinformacji w analizie morskiej strefy brzegowej w Uniwersytecie Szczecińskim 2005 Roczniki Geomatyki 3 69-