Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Kaczmarek, I; Iwaniak, A Rola tezaurusa w kształtowaniu interoperacyjności semantycznej 2011 Roczniki Geomatyki 9 61-69
Kamińska, G Kształcenie w zakresie geomatyki na kierunku leśnictwo 2006 Roczniki Geomatyki 4 177-184
Kapuściński, A Od Integrującej Platformy Elektronicznej do Zinegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – podsumowanie projektów pilotażowych 2012 Roczniki Geomatyki 10 43-55
Karsznia, I Określenie możliwości i ograniczeń wykorzystania systemu DynaGen w procesie wspomagania automatycznej generalizacji małoskalowych danych przestrzennych 2008 Roczniki Geomatyki 6 43-54
Karsznia, I Badanie zakresu przydatności systemów DynaGEN oraz Clarity do procesu generalizacji osadnictwa i sieci dróg bazy danych ogólnogeograficznych 2011 Roczniki Geomatyki 9 33-48