Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Kośka, T; Kaźmierczak-Kośka, E Modernizacja katastru jako prces wzbogacania zbiorów informacji o przestrzeni i tworzenia podstaw wprowadzania dyrektywy INSPIRE 2009 Roczniki Geomatyki 7 87-96
Kowalski, P Funkcjonalność geoinformacyjnych witryn internetowych 2005 Roczniki Geomatyki 3 77-85
Kowalski, R; Zaczek-Peplińska, J Koncepcja utworzenia bazy informacji o geodezyjnej obsłudze inwestycji inżynierskich 2004 Roczniki Geomatyki 2 191-199
Kozak, J Nauczanie teorii i technologii informacji geograficznej na studiach geograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim: uwarunkowania i perspektywy 2008 Roczniki Geomatyki 6 39-48
Kozak, J; Medak, D; Car, A MSc curriculum in GIScience – an example from Croatia 2010 Roczniki Geomatyki 8 73-77