Strona startowa [51–75] << 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> [101–125] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Król, A Projektowanie rozbudowy sieci transportowych za pomocą algorytmu ewolucyjnego 2011 Roczniki Geomatyki 9 85-92
Kryza, M APPLICATION AND VALIDATION OF THE RESIDUAL KRIGING METHOD FOR INTERPOLATION OF THE MONTHLY PRECIPITATION FIELD IN POLAND 2008 Annals of Geomatics 6 107-113
Kubik, T; Iwaniak, A Technologie interoperacyjne w projekcie GEOPORTAL na przykładzie użycia usługi WMS 2007 Roczniki Geomatyki 5 71-83
Kubisz, W Skanowanie laserowe: od chmury punktów do trójwymiarowego modelu 2003 Roczniki Geomatyki 1 176-177
Kuczyńska, J Aspekty harmonizacji danych referencyjnych w procesie budowy SDI przy zastosowaniu strategii MDA i SOA 2009 Roczniki Geomatyki 7 57-66