Strona startowa [51–75] << 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> [101–125] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Kuczyńska, J Proces budowy schematu aplikacyjnego do wymiany danych GESUT 2011 Roczniki Geomatyki 9 59-64
Kukułka, M Dobór przedziału skalowego geowizualizacji w serwisach geoinformacyjnych a dokładność danych źródłowych 2012 Roczniki Geomatyki 10 77-84
Kulka, A Infrastruktura informacji geodezyjnej i kartograficznej miasta Tychy 2008 Roczniki Geomatyki 6 69-81
Kunz, M Standaryzacja danych kartograficznych i teledetekcyjnych do analizy zmian struktury krajobrazu 2006 Roczniki Geomatyki 4 119-127
Kunz, M Światowy Dzień GIS – analiza obchodów w Polsce i jego znaczenie w edukacji geograficznej 2011 Roczniki Geomatyki 9 93-103