Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Bielecka, E; Filipczak, A Zasady opracowywania map dostępności 2010 Roczniki Geomatyki 8 29-38
Bielecka, E; Izdebski,W Od danych do informacji – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej 2014 Roczniki Geomatyki 12 175-184
Bielecka, E; Kuczyk, A; Witkowska, E Modelowanie powierzchni statystycznej przedstawiającej gęstość zaludnienia w Polsce przy pomocy metody dazymetrycznej 2005 Roczniki Geomatyki 3 9-16
Bielecka, E; Latos, D; Latos, M; Kamiński, P; Szura, P Wybrane elementy o charakterze przestrzennym schematu aplikacyjnego do zarządzania nieruchomościami 2011 Roczniki Geomatyki 9 7-16
Bienek, J; Kulka, J Mapa Bagdadu 2009 Roczniki Geomatyki 7 37-64