Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Annoni, A INSPIRE w kontekście Europejskiej agendy cyfrowej 2011 Annals of Geomatics 9 17-27
Antosiewicz, M; Podlasek, S Doświadczenia w udostępnianiu danych przestrzennych dla Centrum Pawiadamiania Ratunkowego, TOPR/GOPR 2006 Roczniki Geomatyki 4 121-126
Antosiewicz, M; Wężyk, P GPS w zarządzaniu informacją o środowisku 2005 Roczniki Geomatyki 3 125-133
Anusz, S Doświadczenia monitoringu planowania przestrzennego 2007 Roczniki Geomatyki 5 9-26
Anusz, S GIS a koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2008 Roczniki Geomatyki 6 59-66