Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Gaździcki, J Zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako nauki i technologii 2006 Roczniki Geomatyki 4 15-27
Gaździcki, J Etyka geomatyczna 2003 Roczniki Geomatyki 1 11-19
Gaździcki, J Standardy otwarte w geomatyce 2007 Roczniki Geomatyki 5 7-9
Gaździcki, J Aktualne problemy polityki geoinformacyjnej państwa w kontekście INSPIRE 2007 Roczniki Geomatyki 5 33-61
Gaździcki, J Infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich relacje względem dziedzictwa kulturowego 2007 Roczniki Geomatyki 5 33-40