Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Gaździcki, J Technologie i infrastruktury informacji przestrzennej w zastosowaniu do zarządzania kryzysowego 2006 Roczniki Geomatyki 4 19-27
Gaździcki, J Implikacje dyrektywy INSPIRE 2005 Roczniki Geomatyki 3 19-25
Gaździcki, J Cele edukacyjne w szkołach geodezyjnych 2004 Roczniki Geomatyki 2 107-109
Gaździcki, J Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce: stan aktualny, problemy i wyzwania 2008 Roczniki Geomatyki 6 21-30
Gaździcki, J Aspekty rozwoju eksportowej działalności geodezyjnej 2009 Roczniki Geomatyki 7 7-12