Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Hanzl, M Wykorzystanie oprogramowania ArcView GIS 8.3 dla nauczania rysunku planistycznego na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim 2004 Roczniki Geomatyki 2 83-88
Hanzl, M Technologie informacyjne jako narzędzie udziału społecznego w kształtowaniu przestrzeni 2008 Roczniki Geomatyki 6 87-99
Hanzl, M Możliwości gromadzenia danych przestrzennych w praktyce działania organów administracji samorządowej 2008 Roczniki Geomatyki 6 53-68
Hanzl, M Niematerialne aspekty przestrzeni miejskiej – o wykorzystaniu GIS w warsztacie urbanisty 2011 Roczniki Geomatyki 9 71-82
Harvey, F; Iwaniak, A SDI Development in Poland – First Results from a National Survey 2005 Roczniki Geomatyki 3 73-79