Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Bachowska, J; Majcher, A; Pachół, P; Piróg S Przegląd doświadczeń wojewódzkich w zakresie budowy i wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych 2011 Roczniki Geomatyki 9 19-29
Bachowska, J; Piróg, S; Wojnowski, Ł Wykorzystanie usług sieciowych do aktualizacji bazy danych budynków i punktów adresowych województwa małopolskiego 2010 Roczniki Geomatyki 8 23-30
Badowski, M GEOINFORMATION IN GERMANY – IMPLEMENTATION OF THE INSPIRE DIRECTIVE 2008 Annals of Geomatics 6 19-26
Badowski, M Implementacja dyrektywy INSPIRE w Republice Federalnej Niemiec 2009 Roczniki Geomatyki 7 17-27
Badura, H; Zawadzki, J; Fabijańczyk, P Kriging blokowy oraz metody GIS w geostatystycznym szacowaniu metanonośności w kopalniach węgla kamiennego 2012 Roczniki Geomatyki 10 17-26