Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Korpetta, D Geoinformacja na kierunkach studiów związanych z gospodarowaniem przestrzenią 2009 Roczniki Geomatyki 7 97-101
Korpetta, D; Olenderek, H; Tracz, W Geoinformation system in forestry 2004 Annals of Geomatics 2 20-24
Kosiński, K Zasosowanie procedury Region Growing w klasyfikacji użytków zielonych na podstawie zdjęć Landsat ETM+ 2005 Roczniki Geomatyki 3 69-76
Kosiński, K; Hoffmann-Niedek, A; Kozłowska, T Próba rozpoznania ekologicznych i produkcyjnych siedlisk łąkowych na podstawie sezonowej zmienności charakterystyk spektralnych i tekstury zarejestrowanych na zdjęciach satelitów Landsat 2012 Roczniki Geomatyki 10 37-43
Kosowski, B; Kotulecki, A Praktyczne aspekty wykorzystania informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym 2006 Roczniki Geomatyki 4 49-54