Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor (up) Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Bańkowski, J; Miścicki, S Wykorzystanie zdjęć lotniczych w urządzaniu Nadleśnictwa Milicz 2008 Roczniki Geomatyki 6 29-40
Baranowski, M Metody geowizualizacji 2006 Roczniki Geomatyki 4 29-34
Baranowski, M Kartograficzny model danych w systemach informacji geograficznej 2003 Roczniki Geomatyki 1 99-102
Baranowski, M Mozliwości wykorzystania Bazy Danych Ogólnogeograficznych na potrzeby INSPIRE 2005 Roczniki Geomatyki 3 83-87
Baranowski, M General Geographic Database of Poland as an element of the National Spatial Data Infrastructure 2004 Annals of Geomatics 2 25-30