Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Pachelski, W; Parzyński, Z Aspekty metodyczne wykorzystania norm serii ISO 19100 do budowy georeferencyjnych składników krajowej infrastruktury danych przestrzennych 2007 Roczniki Geomatyki 5 113-121
Radoń, R Scenariusze powodziowe do wspomagania decyzji w czasie powodzi 2006 Roczniki Geomatyki 4 113-119
Tomalski, L Aktualizacja leśnej mapy numerycznej z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć z satelity IKONOS 2006 Roczniki Geomatyki 4 113-117
Oluwafemi Akynola, O GIS-based assessment of the potential risk of landfill sites on their surrounding environment using Aba-Eku landfill site-Ibadan as a case study 2009 Annals of Geomatics 7 113-119
Wojsyk, K; Bajorski, M; Bednarski, M Geoportale miejskie i turystyczne na przykładzie Częstochowy 2009 Roczniki Geomatyki 7 113-120