Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Stateczny, A; Łubczonek, J Tworzenie elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w Polsce 2010 Roczniki Geomatyki 8 109-119
Lewandowicz, E Designing cameras location for surveillance system in urban area 2004 Annals of Geomatics 2 108-114
Łubczonek, J Morska mapa elektroniczna z trójwymiarowym zobrazowaniem informacji nawigacyjnej 2005 Roczniki Geomatyki 3 107-114
Gaździcki, J Cele edukacyjne w szkołach geodezyjnych 2004 Roczniki Geomatyki 2 107-109
Kryza, M APPLICATION AND VALIDATION OF THE RESIDUAL KRIGING METHOD FOR INTERPOLATION OF THE MONTHLY PRECIPITATION FIELD IN POLAND 2008 Annals of Geomatics 6 107-113