Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Niemiec, M Satellite remote sensing for water erosion assessment 2009 Annals of Geomatics 7 99-106
Olszewski, R; Mogiłło-Suchowera, S; Brylski, M; Kmiecik, A Koncepcja geoportalu tematycznego NATURE-SDIplus w kontekście implementacji zapisów dyrektywy INSPIRE 2010 Roczniki Geomatyki 6 99-110
Rusiecki, R Problemy projektowania i implementacji systemów dla archiwów dokumentów indeksowanych geograficznie 2013 Roczniki Geomatyki 11 99-106
Stankiewicz, K; Wiśniewska, E; Zawiła-Niedźwiecki, T Multimedia geoinformation system ReGeo – basic concepts and current status 2004 Annals of Geomatics 2 98-107
Chałka, K; Olszewski, R; Zieliński, J Bazy Danych Obiektów Topograficznych i Ogólnogeograficznych – zakres merytoryczny i techniczny opracowywanego projektu rozporządzenia MSWIA 2011 Roczniki Geomatyki 9 98-102