Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Nasiłowska, S Land-use change analysis in the basin of the Upper Narew river using Landsat data and archival topographic maps 2009 Annals of Geomatics 7 91-98
Nałęcz, T Thematic Working Group Geology & Mineral Resources – koncepcja prac nad specyfikacją danych tematycznych INSPIRE 2010 Roczniki Geomatyki 8 91-100
Zmarz, A; Plutecki, W Opracowania fotogrametryczne ze zdjęć wykonywanych niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego – pierwsze przykłady 2010 Roczniki Geomatyki 8 91-95
Krasnowolski, B Rozwój osodnictwa i jego wpływ na krajobraz na przykładzie Ziemi Krakowskiej 2007 Roczniki Geomatyki 5 89-112
Andrzejewska, M; Baranowski, M Baza danych Natura 2000 i jej znaczenie dla planowania przestrzennego w Europie 2005 Roczniki Geomatyki 3 89-93