Strona startowa [51–75] << 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> [101–125] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Piekarski, P; Dzieszko, P Wpływ wieku drzewostanów na ich charakterystyki spektralne i wartości wybranych wskaźników wegetacyjnych 2013 Roczniki Geomatyki 11 67-79
Iwaniak, A; Kaczmarek, I; Strzelecki, M; Łukowicz, J Publikowanie danych przestrzennych jako Linked Open Data 2014 Roczniki Geomatyki 12 67-79
Krawczyk, A Analiza możliwości zastosowania norm ISO oraz wykorzystania inicjatywy INSPIRE w kartografii górniczej 2005 Roczniki Geomatyki 3 66-71
Graca, S; Kessler, W Tworzenie modelowych i powtarzalnych rozwiązań wielopoziomowej infrastruktury regionalnych systemów informacji przestrzennej 2003 Roczniki Geomatyki 1 65-72
Szeliga, K Formalizm – kluczem do informatyzacji geodezji, kluczem do geomatyki 2007 Roczniki Geomatyki 5 65-72