Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Włodarczyk-Sielicka, M Metoda 3D Double Buffering w procesie budowy hydrograficznego planszetu sprawozdawczego z wykorzystaniem geodanych z echosondy interferometrycznej 2012 Roczniki Geomatyki 10 101-108
Baranowski, M Kartograficzny model danych w systemach informacji geograficznej 2003 Roczniki Geomatyki 1 99-102
Kok, R; Kozioł, K; Wężyk, P Zastosowanie klasyfikacji obiektowej wysokorozdzielczych obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS w kartowaniu drzewostanów 2005 Roczniki Geomatyki 3 99-108
Sypuła, P; Adamczyk, J Optymalizacja analiz przestrzennych na przykładzie badania zależności we fragmencie korytarza ekologicznego rzeki Bug 2008 Roczniki Geomatyki 6 99-108
Rossa, M; Litwin, L Edytory metadanych – porównanie wybranych aplikacji „Open Source" 2008 Roczniki Geomatyki 6 99-106