Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Nachlik, E; Buczek, A; Mazoń, S Wykorzystanie danych przestrzennych w kształtowaniu zasobów wodnych 2005 Roczniki Geomatyki 3 95-104
Szpor, G SPATIAL INFORMATION IN ADMINISTRATIVE LAW 2008 Annals of Geomatics 6 95-105
Pędzich, P; Kuźma, M Badanie zniekształceń oraz ich wpływu na wartość wyznaczanych pól wieloboków w wybranych odwzorowaniach równopolowych 2010 Roczniki Geomatyki 8 95-104
Lewandowicz, E; Packa, A Interoperacyjność danych w praktyce: problemy harmonizacji nazw jednostek administracyjnych w rejestrach publicznych 2011 Roczniki Geomatyki 9 95-104
Pirowski, T; Drzewiecki, W Mapa gęstości zaludnienia Krakowa – propozycja metodyki opracowania oraz przykładowe zastosowania 2012 Roczniki Geomatyki 10 95-106