Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Lawrence, V Ordnance Survey: wspieranie infrastruktury Wielkiej Brytanii 2007 Roczniki Geomatyki 5 93-100
Ostrowski, M Wykorzystanie leśnej mapy numerycznej w nadleśnictwie na przykładzie Regionajnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 2006 Roczniki Geomatyki 4 93-102
Świąder, A; Wężyk, P System ER Mapper i jego zastosowanie w leśnictwie 2004 Roczniki Geomatyki 2 93-109
Mozgawa, J; Będkowski, K; Zawiła-Niedźwiecki, T Pola potencjalnych zastosowań teledetekcji w Lasach Państwowych i sprzyjające tym zastosowaniom formy organizacyjne 2008 Roczniki Geomatyki 6 93-98
Parzyński, Z; Uchański, J; Zieliński, J Koncepcja wspólnej bazy danych dla rejonów przygranicznych Niemiec i Polski na poziomie szczegółowości 1:10 000 2011 Roczniki Geomatyki 9 93-101