Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Sambura, A Customer oriented developments in Polish cadastre 2004 Annals of Geomatics 2 89-97
Sosnowska, K Edukacja geoinformacyjna – aspekty organizacyjne i technologiczne 2004 Roczniki Geomatyki 2 89-104
Pędzich, P Wybrane aspekty konstruowania odwzorowań kartograficznych o możliwie najmniejszych zniekształceniach odwzorowawczych 2008 Roczniki Geomatyki 6 89-101
Stuczyński, T; Czaban, P; Kowalik, M; Łopatka, A Modelowanie zmian użytkowania przestrzeni rolniczej na przykładzie województwa podlaskiego 2008 Roczniki Geomatyki 6 89-99
Szpor, G Prawo dostępu do informacji publicznej jako istotny czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego 2009 Roczniki Geomatyki 7 89-96