Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Wójcik, R Mapa numeryczna w nowej Instrukcji Urządzania Lasu na przykładzie Nadleśnictwa Złotów 2004 Roczniki Geomatyki 2 87-92
Styblińska, M THE ETHICAL CONCERNS ABOUT GIS 2008 Annals of Geomatics 6 87-94
Hanzl, M Technologie informacyjne jako narzędzie udziału społecznego w kształtowaniu przestrzeni 2008 Roczniki Geomatyki 6 87-99
Michalak, J Uwarunkowania i koncepcja kształcenia w zakresie geoinformacji na studiach kierunku geologii 2009 Roczniki Geomatyki 7 87-96
Kośka, T; Kaźmierczak-Kośka, E Modernizacja katastru jako prces wzbogacania zbiorów informacji o przestrzeni i tworzenia podstaw wprowadzania dyrektywy INSPIRE 2009 Roczniki Geomatyki 7 87-96