Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Olenderek, H Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych 2010 Roczniki Geomatyki 8 87-93
Malczewski, P; Iwaniak, A; Blachowski, J Projekt wojewódzkiego węzła informacji przestrzennej obszaru funkcjonalnego Wrocławia oparty na wolnym oprogramowaniu 2011 Roczniki Geomatyki 9 87-92
Turek, A; Bielska, A Znaczenie wiarygodności danych georeferencyjnych w gospodarce przestrzennej na przykładzie analizy danych o użytkach gruntowych w wybranych gminach województwa mazowieckiego 2013 Roczniki Geomatyki 11 87-94
Olszewski, R; Fiedukowicz, A Ewaluacja metodyki prowadzenia analiz przestrzennych w wieloreprezentacyjnej bazie danych topograficznych 2013 Roczniki Geomatyki 11 87-98
Szumski, Z Uzbrojenie terenu w obywatelskim SIT – prawo, technika, praktyka 2004 Roczniki Geomatyki 2 86-95