Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Tomalski, L Dostosowanie istniejących w nadlesnictwach map numerycznych do standardu LMN 2004 Roczniki Geomatyki 2 81-86
Gąsiorowski, J ANALYTICAL TOOLS FOR BUSINESS INTELLIGENCE IN SPATIAL DATABASES 2008 Annals of Geomatics 6 81-90
Stanek, S; Pańkowska, M; Soltysik, A; Żytniewski, M AGENT SYSTEM APPLICATION FOR GEOINFORMATION MANAGEMENT AT MUNICIPAL OFFICE 2008 Annals of Geomatics 6 81-86
Mozgawa, J; Będkowski, K; Strzeliński, P Czynniki kształtujące potrzeby inwentaryzacyjne Lasów Państwowych 2008 Roczniki Geomatyki 6 81-91
Kozubek, E; Werner, P Ocena portali internetowych gmin i powiatów 2009 Roczniki Geomatyki 7 81-87