Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Gotlib, D Wykorzystanie Bazy Danych Topograficznych dla potrzeb zarządzania kryzysowego 2006 Roczniki Geomatyki 4 79-84
Reczek-Płudowska, J Doświadczenia dotyczące wykorzystania systemów CAD i GIS do wspomagania procesu planowania przestrzennego na przykładzie Krakowa 2008 Roczniki Geomatyki 6 79-85
Iwaniak, A; Kaczmarek, I Rola serwisów społecznościowych w budowie infrastruktury danych przestrzennych 2009 Roczniki Geomatyki 7 79-85
Medyńska-Gulij, B Wytyczne kartowania terenowego w technologiach GIS i GPS przy wykorzystaniu VMap L2 2010 Roczniki Geomatyki 8 79-84
Lewandowicz, E Algebraiczne przekształcenia danych topologicznych mapy ewidencyjnej 2010 Roczniki Geomatyki 8 79-86