Strona startowa [51–75] << 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> [101–125] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Koranteng, A; Zawiła-Niedźwiecki, T MONITORING OF DEFORESTATION IN KUMASI AREA (GHANA) BY SATELLITE BASED MULTI-TEMPORAL LAND USE ANALYSIS 2008 Roczniki Geomatyki 6 71-80
Hanzl, M Niematerialne aspekty przestrzeni miejskiej – o wykorzystaniu GIS w warsztacie urbanisty 2011 Roczniki Geomatyki 9 71-82
Kazimierski, W Mobilny zestaw radarowy jako źródło informacji przestrzennej na potrzeby monitoringu ruchu na śródlądowych drogach wodnych 2011 Roczniki Geomatyki 9 71-84
Nowakowska, P; Hordejuk, M; Jóźwik, K; Kamil Myciuk, K; Przasnyska, J; Sadłowska, K; Tekielska, A Testowanie specyfikacji danych II i III grupy tematycznej INSPIRE w zakresie tematów przyporządkowanych Głównemu Geologowi Kraju 2012 Roczniki Geomatyki 10 71-79
Olszar, M; Borzuchowski, J Adaptacja i dostosowanie zasobu Bazy Danych Obiektów Topograficznych na potrzeby wykonania Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 2013 Roczniki Geomatyki 11 71-77