Strona startowa [51–75] << 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> [101–125] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Faryś, M Segmentacja nieużytków porolnych na obrazach satelity TERRA/ASTER przy wykorzystaniu analizy kanonicznej 2005 Roczniki Geomatyki 3 63-68
Kupidura, P; Jakubiak, M The morphological filtering of the remote sensing images for the noise reduction comparing to traditional filters 2009 Annals of Geomatics 7 63-68
Iwaniak, A; Kubik, T; Netzel, P; Paluszyński, W Przełamywanie barier przy wdrażaniu dyrektywy INSPIRE 2010 Roczniki Geomatyki 8 63-72
Gajos, M Badanie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników geoinformacji 2010 Roczniki Geomatyki 8 63-71
Eckes, K Analizy przestrzenne w czasie rzeczywistym dla wspomagania akcji ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią 2010 Roczniki Geomatyki 8 63-68