Strona startowa [51–75] << 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> [101–125] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Kozubek, E; Werner, P Syntetyczne miary dostępności sieci telekomunikacyjnych 2007 Roczniki Geomatyki 5 53-62
Dudzińska-Nowak, J; Furmańczyk, K Wykorzystanie historycznych zdjęć lotniczych do analizy zmian brzegu na przykładzie fragmentu wybrzeża Zatoki Pomorskiej 2005 Roczniki Geomatyki 3 53-61
Michalak, J Multilingual european subset of Unicode in geospatial data encoding 2004 Annals of Geomatics 2 53-66
Hanzl, M Możliwości gromadzenia danych przestrzennych w praktyce działania organów administracji samorządowej 2008 Roczniki Geomatyki 6 53-68
Surma, E Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące INSPIRE 2010 Roczniki Geomatyki 8 53-58