Strona startowa [76–100] << 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 >> [126–150] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Olenderek, T Niezawodna metoda wizualizacji ilościowych cech przestrzeni leśnej 2010 Roczniki Geomatyki 8 49-56
Kozioł, K Porównanie wybranych algorytmów upraszczania linii na przykładzie reprezentatywnego obszaru testowego 2011 Roczniki Geomatyki 9 49-57
Drzewiecki, W; Jenerowicz, M; Aleksandrowicz, S; Krupiński, M Modelowanie przestrzenne potencjalnych dróg przenikania granicy lądowej przez nielegalnych imigrantów 2012 Roczniki Geomatyki 10 49-64
Litwin, L; Guzik, M A geographical database model for national parks as an element of Spatial Data Infrastructure 2004 Annals of Geomatics 2 48-52
Iwaniak, A; Śliwiński, A Implementacja SDI z wykorzystaniem wolnego oprogramowania 2007 Roczniki Geomatyki 5 47-51