Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (down)
Terefenko, P; Boski, T; Furmańczyk, K; Mazurkiewicz, A Stosowanie technologii GIS oraz modelowania trójwymiarowego w badaniach geologicznych strefy brzegowej 2005 Roczniki Geomatyki 3 181-198
Kamińska, G Kształcenie w zakresie geomatyki na kierunku leśnictwo 2006 Roczniki Geomatyki 4 177-184
Kubisz, W Skanowanie laserowe: od chmury punktów do trójwymiarowego modelu 2003 Roczniki Geomatyki 1 176-177
Paszkowski, L Analiza terenu dla celów wojskowych na podstawie cyfrowych zobrazowań powierzchni Ziemi 2006 Roczniki Geomatyki 4 175-180
Pyka, K KAWK jako jedna z pierwszych prób integracji danych przestrzennych o znaczeniu regionalnym 2005 Roczniki Geomatyki 3 175-182