Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Iwaniak, A; Kopańczyk, B; Kubik, T; Netzel, P; Paluszyński, W Wykorzystanie wolnego oprogramowania do budowy usług katalogowych 2008 Roczniki Geomatyki 6 15-21
Berus, T; Olszewski, R; Pillich-Kolipińska, A Koncepcja i studium implementacji w architekturze SOA sieciowej usługi generalizacji informacji geograficznej 2011 Roczniki Geomatyki 9 15-28
Cichociński, P Ocena przydatności OpenStreetMap jako źródła danych dla analiz sieciowych 2012 Roczniki Geomatyki 10 15-24
Bydłosz, J Polski system katastralny w aspekcie ISO 19152 2013 Roczniki Geomatyki 11 15-23
Barszczyńska, M; Borzuchowski, J; Kubacka, D; Piórkowski, P; Rataj, C; Walczykiewicz, T; Woźniak, Ł Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 – nowe hydrograficzne dane referencyjne 2013 Roczniki Geomatyki 11 15-26